Dane konta
Wszystkie znaki interpunkcyjne za wyjątkiem kropek, łączników, znaków podkreśleń i spacji są niedozwolone.
Adres e-mail, koniecznie prawidłowy. Będą nań przesyłane wszystkie wiadomości e-mail od systemu. Adres nie jest udostępniany publicznie i będzie wykorzystywany jedynie w wypadku prośby o przesłanie nowego hasła lub do przesyłania informacji o nowościach czy innych komunikatów.
Please choose a password for your account; it must be at least 6 characters.
Zaloguj z
Zaloguj się używając jednego ze swoich kont
Regulamin

Witamy w serwisie RockMyBand.pl (www.rockmyband.pl)!

Korzystając z tej strony internetowej akceptujesz warunki przedstawione poniżej w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wygody wszystkim osobom odwiedzających serwis.
Nniejszy regulamin przedstawia prawa i obowiązki, które powinny być przestrzegane przez każdego użytkownika serwisu RockMyBand.pl.

Zapraszamy do korzystania, życzymy udanej i pełnej sukcesów kariery muzycznej!

REGULAMIN

1. Słownik terminów
a. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin korzystania z serwisu www.rockmyband.pl.
b. Serwis – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.rockmyband.pl.
c. Użytkownik – osoba fizyczna, która przegląda, modyfikuje, lub korzysta z treści dostępnych na serwisie www.rockmyband.pl, lub która dokonała prawidłowej rejestracji w serwisie www.rockmyband.pl
d. Administrator – osoby zarządzające serwisem www.rockmyband.pl

2. Zasady korzystania z serwisu
a. Zabronione jest zamieszczanie treści , które naruszają prawa osób trzecich. Dotyczy to między innymi treści, które naruszają prawa własności intelektualnej takie jak prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych.
b. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści i pliki, którez zamieścił w serwisie (m.in. zdjęcia, filmy, teksty etc).
c. Niedozwolone jest w szczególności zamieszczanie treści i plików wulgarnych, związanych z erotyką lub pornografią, naruszających polskie oraz międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujące i propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.).
d. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania dóbr osobistych osobiste i szanowania godność innych osób.
e. Zabrania się również rozsyłania spamu i działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej w sposób niezgodny z regulaminem serwisu.

3. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem serwisu bądź innych osób.

4. Polityka prywatności
a. Zabronione jest gromadzenie informacji o użytkownikach, w tym adresów email, bez ich zgody, w jakikolwiek sposób.
b. Użytkownik może wyświetlać, modyfikować i usuwać wybrane informacje osobowe.
c. Użytkownik ma prawo do usunięcia wszystkich treści jakie zamieścił na serwisie.
d. Serwis uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

5. Prawa autorskie
a. Serwis zawiera treści zamieszczone zarówno przez administratora, jak i użytkowników. Użytkownik wyraża zgodę, że nie możesz kopiować, rozpowszechniać i modyfikować treści pochodzących z serwisu bez naszej wyraźnej zgody.
b. Użytkownik może zamieszczać wyłącznie treści i pliki, których jest autorem lub do których posiada prawa autorskie.
6. Serwis posiada pełne prawo do zarządzania treścią i formą strony, kontrolowania zawartości i zarządania kontami użytkowników.

7. Serwis zabrania omijania środków ograniczającyh lub uniemożliwających korzystanie z funkcji serwisu.

8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zakłucenia i ich konsekwencje wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną działalnością użytkowników. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników, osób trzecich, ani za wykorzystanie przez nie danych użytkowników niezgodnie z celem działania serwisu.

9. Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla serwisu, innych użytkowników, lub które narusza regulamin.

10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści i pliki zamieszczane przez użytkowników.

11. Korzystanie z serwisu jest darmowe. Serwis może wprowadzić odpłatność za niektóre usługi. O konieczności poniesienia opłaty użytkownik zostanie za każdym razem poinformowany poprzez zamieszczenie stosownej informacji w serwisie.

12. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

13. Odmowa wyrażenia zgody na zmianę treści regulaminu oznacza rezygnację z korzystania usług świadczonych w serwisie.

CAPTCHA
Jeśli masz problem z rejestracją napisz do mnie na maila: kontakt(at)rockmyband(dot)pl
Wpisz poprawną odpowiedź. Używamy dużych liter (kiedy ortografia podpowiada, że są potrzebne) oraz znaków z ogonkami (takich jak: "ó", "ł", "ś" itd.)
cokolwiek
X
Możesz się zalogować używając nazwy użytkownika lub adresu e-mail.
Pamiętaj ,że wielkość liter ma znaczenie.
Loading